سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
آن که بى دانستن فقه به بازرگانى پرداخت خود را در ورطه ربا انداخت . [نهج البلاغه]